Villkor och information

Här har vi sammanställt de köp och leveransvillkor som gäller vid köp från The Winery Club

Åldersgräns

För att köpa måste du måste ha fyllt 20 år. Beställda varor utlämnas endast mot uppvisande av giltlig legitimation.

Priser

Priserna är inklusive svensk alkoholskatt och moms. Priserna anges i Svenska kronor.

Beställning

Alla beställningar sker via webshopen på Internet eller ifyllnad av beställningsformulär. Beställning via The Winery Club besvaras med en skriftlig orderbekräftelse via mail.
The Winery Club förbehåller sig rätten att neka kund köp. Alla beställningar anses bindande. Har du gjort en beställning av misstag måste du därför kontakta oss omedelbart. Om osäkerhet finns kan ni alltid ringa eller maila in er beställning till 0760-020702, info@thewineryclub.se. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Betalning
Kortbetalning

För kortbetalning används betalningsintegratören Paypal och Payson. Du kan betala med Visa, Mastercard, American Express eller med ditt paypalkonto. Ingen registrering krävs.

Leveranstider

Alla av oss saluförda varor är på hemsidan markerade med leveransindikering. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar du därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order.

Fraktkostnader

Fri frakt vid beställningar över 4000 kr samt max 20 kg per beställning.
Leverans för samtliga postnummerområden i Sverige – 179 SEK
Transportören aviserar när leverans finns för avhämtning vid närmaste utlämningsställe.

Beställningar överstigande 20 kg debiteras med ordinarie frakttaxa upp till 20 kg, därefter ytterligare 99 SEK per kolli, där varje kolli får väga max 20 kg.

Leveranssätt

På grund av svensk lag som förbjuder lagerhållning av alkoholvaror i Sverige tillsammans med att vi vill erbjuda dig så förmånliga priser som möjligt, så har vi endast 1-2 leveranser till Sverige varje vecka. Detta betyder att din leveranstid varierar beroende på när under veckan beställning sker.

Leverans

Varorna kommer att levereras hela vägen till närmaste utlämningsställe eller till annan angiven leveransadress som transportören använder.
Du som kund blir aviserad av vår logistikpartner antingen via telefon eller e-post när din leverans finns för avhämtning. Beroende på var i landet du bor så är det lite olika tidsfönster för leverans.

Om du inte avhämtar din leverans, utan att meddela oss om att du utnyttjar din ångerrätt, debiteras du för fraktkostnad, returfrakt och hantering.

Förändring av order

Du äger givetvis rätt att fram till den punkt order effektuerats, utan kostnad för dig annat än prisskillnad på vara, förändra din order, dock med reservation för av dig beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning

Avbeställning av order är endast möjlig fram till betalningsdatum på orderbekräftelsen.

Ångerrätt

Vi vill att alla våra kunder ska bli 100 % nöjda med sina köp. Om du inte är nöjd med en produkt vill vi att du kontaktar oss via e-post till info@thewineryclub.se

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som konsument rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att du tagit emot varorna. Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka ordern betalar vi tillbaka det varubelopp du har betalat. Frakt- och expeditionskostnader återbetalas inte. När en vara returneras till oss så får du som kund bekosta returfrakten och ansvarar ifall varan skadas under transporten. Emballaget skall vara oöppnat och i sitt ursprungliga skick Efter godkänd retur blir du återbetald inom 15 dagar. Vi försöker alltid återbetala dig snarast möjligt.

Reklamationer

Vid transportskada eller saknade produkter kontakta oss så fort som möjligt. Reklamationen skall göras senast 7 dagar efter att kännedom om skadan eller saknade produkter har uppkommit. Skicka e-post till info@thewineryclub.se

Reservationer

Vi reserverar oss mot slutförsäljning, tryckfel, fel i informationen, samt fel i specifikationen, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer,och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. I undantagsfall kan årgången på en produkt ändras beroende på leverantören. Vi förbehåller oss rätten att höja eller sänka våra priser. Prishöjning kan ske vid t.ex. leverantörsbyte eller om valutakurser alt. statliga pålagor förändras.

Personuppgifter

I samband med din beställning måste du uppge vissa personuppgifter för att vi ska kunna expediera din order. Vi garanterar att uppgifterna inte lämnas ut till tredje part. Du kan när som helst begära att uppgifterna tas bort ur vårt register.

Godkännande av mottagande av marknadsmaterial från The Winery Club

I samband med med köp på The Winery Club godkänner du även mottagandet av marknadsmaterial innehållande information om alkoholhaltiga drycker. Om du ej godkänner detta, så kan du skicka e-post till info@thewineryclub.se med begäran att du ej önskar erhålla marknadsmaterial.

Varumärken

Alla märken och varumärken är egendom av deras respektive ägare.

Dataförlust

Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information.

Äganderättsförbehåll, lagrum och behörig domstol

Varan förblir The Winery Club egendom intill dess att den betalats.

Vid tvist avseende leveranser och köp enligt dessa allmänna avtalsvillkor skall svensk rätt tillämpas. Tvister skall prövas vid svensk allmän domstol. Vill du få tvisten prövad utanför domstol kan du vända dig till Allmänna reklamationsämden, www.arn.se.

Cookies

På denna webbplats används så kallade cookies. Dessa cookies är s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte heller virus. Du kan i inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Om du stänger av cookies kommer du däremot inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgör a grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.